Home

Sparkling ID is er voor alle organisaties, profit en non-profit, publiek of privaat, die te maken krijgen met organisatieontwikkeling. Soms is deze ontwikkeling een noodzakelijk kwaad, de andere keer een gezonde ambitie. Onze ervaring is dat dergelijke organisatievraagstukken vaak worden ingegeven door de dynamiek van de markt. Of deze nu wordt veroorzaakt door liberalisering, aanbestedingen of (internationale) concurrentie. Voor opdrachtgevers, opdrachtnemers of belangenbehartigers, van raden van bestuur tot specialistische afdelingen.

Wij helpen u scherp in beeld te krijgen wat de introductie van marktgericht denken voor uw organisatie betekent en welke kansen en mogelijkheden dit biedt.

U bent opdrachtnemer

Van u wordt verwacht dat u continu klaarstaat om precies dat te bieden waar de markt om vraagt. Uw medewerkers moeten de winnende offerte kunnen schrijven. Net zo belangrijk is dat uw organisatie het aangebodene ook moet kunnen uitvoeren tegen de afgesproken prijs. Met gezond resultaat, want de continuïteit staat voorop.

U bent opdrachtgever

Vanuit uw verantwoordelijkheid als opdrachtgever van een aanbesteding voert u de regie over het hele traject. Wat vraagt de markt en waar wilt u als opdrachtgever wel of niet aan tegemoetkomen? Uw bedrijfsvoering moet worden aangepast aan uw veranderende rol. Tegelijkertijd zijn uw keuzes mede bepalend voor hoe de markt zich ontwikkelt.

U bent adviseur of belangenbehartiger

Als koepelorganisatie, bond of consumentenorganisatie wordt van u een genuanceerde insteek verwacht. U balanceert op een dun koord. Wat vraagt de markt nu echt? Hoe kunnen uw leden daar het beste mee omgaan?

Cookie-instellingen