Home

Spiegelen in kerkelijk verband

in opdracht van de Gereformeerde Kerk Lisse

Een kerkgemeenschap stond aan de vooravond van samenwerking met andere kerken. Voordat er beleid kon worden gemaakt over de vorm en inhoud van de samenwerking heeft Sparkling ID de wensen en verwachtingen van de leden van de kerkgemeenschap in kaart gebracht. Zo ontstond de Spiegel, op basis waarvan de kerkenraad zijn beleid kon maken en als volwaardig gesprekspartner de fusiegesprekken in kon gaan.

<< Terug naar overzicht
Cookie-instellingen