Home

Terug naar de kern

Sparkling ID is een groot aantal keren uitgenodigd om teams te begeleiden in hun professionalisering. Zo moesten bijvoorbeeld alle jeugdbeschermers gaan werken volgens de Delta-Methode en alle jeugdreclasseerders volgens de Nieuwe Methodiek.
Veranderende werkwijze vraagt zorgvuldige afstemming binnen de hele keten van Jeugdhulpverlening. En dat betekende permanente afstemming met onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Officier van Justitie, Rechtbank, Politie, Gemeenten, Bureau Leerplicht en de diverse zorgaanbieders. Vertrekpunt in deze afstemming is altijd: het kind centraal.

Alle stadia van transitie zijn onder begeleiding van Sparkling ID doorlopen. Van analyse naar projectplan, van implementatie tot borging. In deze snelveranderende wereld volgen de veranderingen elkaar snel op. De kern blijft om iedere kind (en zijn ouders) hulp te bieden op weg naar volwassenheid, die dat nodig heeft.
Door de begeleiding van Sparkling ID zijn de interne verandering binnen BJZ en de benodigde externe veranderingen binnen de keten van Jeugdhulpverlening zo op elkaar afgestemd dat het kind centraal blijft staan. << Terug naar overzicht
Cookie-instellingen