Home
Sparkling ID heeft een eigen methodiek ontwikkeld voor het begeleiden van veranderingsprocessen. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij zorgen voor de planontwikkeling en (delen van de) uitvoering.

Programma's

Bij de uitvoering van veranderprogramma's en projecten stellen wij in een vroeg stadium een compact team samen van inhoudsdeskundige medewerkers, de ontwikkelaars. Onder onze aansturing werken zij een verfijning van de analyses uit en beschrijven zij in detail de impact op de organisatie. Samen met dit team leggen wij de oplossing vast in een plan van aanpak, inclusief einddoelen en tussenliggende mijlpalen.

Vervolgens haken wij de sleutelfunctionarissen uit uw organisatie aan. Met hen maken wij een inventarisatie van de huidige werksituatie, die als uitgangspunt dient voor de invoering van alle veranderingen. Bovendien zorgen wij ervoor dat alle betrokkenen achter de door de ontwikkelaars gedefinieerde plannen en nieuwe werkpraktijk gaan staan.

Sleutelprojecten

Bij veranderprogramma's verzorgt Sparkling ID het programmamanagement. Bij voorkeur zijn managers uit de geledingen van de opdrachtgever voor de onderliggende projecten verantwoordelijk. Sparkling ID ondersteunt en begeleidt deze managers. Daarnaast benoemen wij sleutelprojecten in het programma, die bepalend zijn voor het te behalen resultaat. Waar nodig voorziet Sparkling ID in het projectmanagement of geeft ondersteuning op kernfuncties van deze projecten.

Sparkling ID staat borg voor de introductie en het beklijven van de inhoudelijke en de gedragsaspecten. Aan het eind van het traject zorgen wij voor de vastlegging van de nieuwe werkpraktijk.

Cookie-instellingen