Home

Sparkling ID hanteert een eigen aanpak bij het doorvoeren van organisatieontwikkelingen. Ieder ontwikkeltraject begint met het uitvoeren van een analyse. Waarom? Omdat vreemde ogen dwingen en omdat de externe adviseur op een andere manier naar hetzelfde kijkt. Deze analyse beperkt zich niet tot de inhoud van het ervaren probleem of het beoogde veranderingsproces. Wij kijken altijd over de grenzen van de probleemstelling heen.

De analyse bestaat uit een marktoriëntatie en een interne analyse van de organisatie(cultuur). Juist de tweedeling van deze analyse geeft inzicht in de echte uitdagingen van de nodige organisatieontwikkeling.

Onze constateringen leggen we vast in een kristalhelder advies. Dit kan een aanbeveling zijn voor een scherpe interventie door een interim-manager of een voorstel voor een integrale programma-aanpak, een training voor een groep medewerkers of een individueel coachingstraject. En als blijkt dat wij daarin niets voor u kunnen betekenen, dan verwijzen wij u dankzij ons uitgebreide netwerk naar andere specialisten.

De laatste stap is de uitvoering van het voorgestelde advies. Echte ontwikkelingen komen van binnenuit en gebeuren dus bij en door de opdrachtgever. Tegelijk vereist een beheerst ontwikkeltraject veel zorg en vakmanschap. Juist vanwege dat laatste aspect zijn wij ook bij de uitvoering betrokken. Want dankzij een gecontroleerde ontwikkelslag weten we zeker dat u straks niet met lege handen staat.

Cookie-instellingen