Home
<< terug a


Kijken met andere ogen

In het boek "Kijken met andere ogen; een rondreis langs open en gastvrije kerken", geredigeerd door Jan Hendriks, wordt een schets gemaakt van het profiel van beweging van kerk als herberg. In dit boek worden de inzendingen van de prijsvraag beschreven. Iedere inzending was een voorbeeld van een vorm van open en gastvrije gemeente en/of geloofsgemeenschap willen zijn.

Het onderzoek "De spiegel", beschrijft de wijze waarop de leden van de Gereformeerde Kerk van Lisse woorden geven aan wat de kern van hun geloof is en wat zij van hun kerk verwachten.
Dit onderzoek wordt in dit boek genoemd als één van de drie projecten die vooral voorwaardend scheppend zijn. Hendriks schrijft oa. hierover: "Wat opvalt, is dat de weg bewandelt wordt en dat zelf herbergen creëert worden. Mensen zijn onderweg en wisselen verhalen uit (Vertel over je geloofsbeleving tot nu toe) en zijn zo bij elkaar te gast. De kerkenraad fungeert als dienaar: hij reikt de vragen aan, geeft structuur aan de bijeenkomsten, zorgt voor professionele begeleiding en houdt de gang erin." Met de uitkomsten van het onderzoek is de gemeente ook daadwerkelijk aan de slag gegaan.

© 2004 Uitgeverij Kok, Kampen ISBN 90 435 0941 8

<< terug

Cookie-instellingen